Kreativitet

I Glassverket barnehage ønsker vi å legge til rette for at barna skal få utvikle sine kreative evner og skaperglede for å stimulere til økt følsomhet for alle typer inntrykk og innfall.

Gjennom opplevelser av kunst og kultur gir vi barna mulighet til selv å skape en kulturell identitet og fortrolighet med kulturelle uttrykksformer.

Hver avdeling arbeider ulikt og fritt med kreative prosjekter. Ut ifra Reggio Emilia filosofien fokuserer alle avdelinger på å ha ulike materialer lett tilgjengelig slik at barna kan utrykke seg fritt. Samtidig har vi et fellesområde som benyttes i ulike prosjektarbeid på tvers av avdelingene.