Samarbeid og medvirkning

Grunnlaget for en god barnehage er ett godt foreldresamarbeid. Dette ønsker vi å sikre ved å:

  • Gjennomføre samtaler ved oppstart av nye barn
  • Foreldresamtaler
  • Foreldremøter
  • Gode rutiner for komunikasjon i hverdagen
  • Ulike arrangementer for barn og foresatte