Avdelinger

Glassverket barnehage har 104 barn fordelt på seks avdelinger. Av disse er det omtrent 60 store barn, og 44 små hvert år, men fordeling kan variere noe på grunn av opptak. Vi har fra august 2015 valgt å ha en egen avdeling for førskolebarna.

Granly 10 barn (0-3 år), 3 ansatte                   glassverket.granly@norlandia.com

tlf.nr.: 40643021

___________________________________________________________________________________

Solbakken 14 barn (0-3 år), 4 ansatte               glassverket.solbakken@norlandia.com

tlf.nr.:40643425

___________________________________________________________________________________

Vårsol 14 barn (0-3 år), 4 ansatte                     glassverket.varsol@norlandia.com

tlf.nr.: 40643022

___________________________________________________________________________________

Fjordgløtt 24 barn (5-6 år, førskolegruppe), 4 ansatte   glassverket.fjordglott@norlandia.com

tlf. nr.: 40647231

___________________________________________________________________________________

Utsikten 20 barn (3-4 år), 3 ansatte                 glassverket.utsikten@norlandia.com

tlf.nr.: 40647134

___________________________________________________________________________________

Fjellhøy 26 barn (3-4 år), 4,6 ansatte                  glassverket.fjellhoy@norlandia.com

tlf.nr.: 40647603