Avdelinger

Glassverket barnehage har 104 barn fordelt på seks avdelinger. Av disse er det omtrent 60 store barn, og 44 små hvert år, men fordeling kan variere noe på grunn av opptak. Vi har fra august 2015 valgt å ha en egen avdeling for førskolebarna.

Granly 14 barn (0-3 år), 2 pedagoger og 2 barneveileder              

glassverket.granly@norlandia.com

tlf.nr.: 40643021

___________________________________________________________________________________

Solbakken 14 barn (0-3 år), 2 pedagoger og 2 barneveiledere            

glassverket.solbakken@norlandia.com

tlf.nr.:40643425

___________________________________________________________________________________

Vårsol 14 barn (0-3 år), 2 pedagoger og 2 barneveiledere

glassverket.varsol@norlandia.com

tlf.nr.: 40643022

___________________________________________________________________________________

Fjellhøy 21 barn (3-4 år), 2 pedagoger og 2 barneveiledere

glassverket.fjellhoy@norlandia.com

tlf. nr.: 40647603

___________________________________________________________________________________

Utsikten 19 barn (3-4 år), 1 pedagog og 2 barneveiledere

glassverket.utsikten@norlandia.com

tlf.nr.: 40647134

___________________________________________________________________________________

Fjordgløtt 23 barn (5-6 år  førskolebarn), 2 pedagoger og 2 barneveiledere. 

glassverket.fjordglott@norlandia.com

tlf.nr.: 40647231