Retningslinjer for sykdom

Glassverket følger folkehelseinstituttet sine anbefalinger om sykdom i barnehagen.

Det er viktig at dere overholder disse for å stoppe sredning av sykdom.

Informasjon om når barnet skal holdes hjemme